2294094384 Κ. Λαμέρα 56Β, Νεα Μάκρη info@kallitsis.gr
hero image

 

 
Μηχανολόγος Μηχανικός - Χ. Καλλίτσης
Τεχνικό Γραφείο | Νέα Μάκρη - Ανατολικά Προάστια - Αττική
 

Στο τεχνικό γραφείο μηχανολογικών μελετών και επιβλέψεων του Χρήστου Καλλίτση εκπονούνται πλήρεις και αναλυτικές μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας για την Πυροσβεστική, σύμφωνα με το ΠΔ71/1988 καθώς και με τις νέες απαιτήσεις και προδιαγραφές του ΠΔ41/2018 και τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις για όλα τα κτίρια, υφιστάμενα και νέα, μελέτη μονίμων δικτύων πυρόσβεσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12845, αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης και αναλυτική πυρανίχνευση εκρηκτικών μιγμάτων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ54. Τα παραπάνω μέτρα και μέσα Ενεργητικής Πυροπροστασίας, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες, ειδικότερα στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Το γραφείο μας θέτει τις καλύτερες βάσεις για μελέτες πυρασφάλειας όλων των επαγγελματικών χώρων για την έκδοση πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στα συστήματα πυρασφάλειας, σας παρέχουμε κάθε νόμιμη λύση με σκοπό να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά για κάθε επαγγελματική χρήση σε νέα και υφιστάμενα κτίρια.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα έργα μας.