2294094384 Κ. Λαμέρα 56Β, Νεα Μάκρη info@kallitsis.gr
hero image

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τεχνικό Γραφείο Νέα Μάκρη Αττική | Καλλίτσης Χρήστος


Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα να δημιουργήσει για εσάς τις οικονομικότερες λύσεις με εγγύηση ποιότητας και στον τομέα των ειδικών εργασιών και μελετών.
Οι έμπειροι μηχανικοί μας εκπονούν αναλυτικές μελέτες κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων), εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, καθώς και τοποθετήσεις υγραερίου σε επαγγελματικά κτίρια. 

Λειτουργούμε με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, οι οποίες θα εξασφαλίσουν ένα άρτιο αποτέλεσμα τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά. Εμπιστευτείτε την πολυετή μας πείρα για αξιόπιστα έργα με αντοχή στο χρόνο και σε ειδικές συνθήκες. 

Μελέτες κολυμβητικών δεξαμενών

Υπολογισμός θεωρητικού αριθμού κολυμβητών σε δημόσιες και ιδιωτικές κολυμβητικές δεξαμενές σύμφωνα με την Γ1/443/73 κείμενη Νομοθεσία, χρόνος και παροχή πλήρωσης και εκκένωσης, χρόνος και παροχής μιας πλήρους ανακυκλοφορίας προσαγωγής, πλήθος στομίων αναρροφητικού καθαριστήρα, επιθυμητός αριθμός φωτιστικών και skimmers.

Υπολογισμός βασικού εξοπλισμού μηχανοστασίου όπως, ύπαρξη μηχανικού φίλτρου, πλήθος αντλιών παροχής, ύπαρξη εφεδρικής αντλίας παροχής, είδος φίλτρου (διατομικής γης ή άμμου), ρυθμός διύλισης, ύπαρξη αερισμού και αποχέτευσης μηχανοστασίου, ύπαρξη βατήρων και θερμαντήρα νερού.

Το γραφείο μας πραγματοποιώντας αναλυτικές μελέτες, είναι σε θέση να  παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την δημιουργία και ομαλή λειτουργία για κάθε γεωμετρικό σχήμα πισίνας. Σε συνδυασμό με υδραυλικές μελέτες για την παροχή νερού της πισίνας, αλλά και με ηλεκτρολογικές μελέτες για τον φωτισμό και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, μπορούμε να εγγυηθούμε το ιδανικό αποτέλεσμα 

 

Φυσικό αέριο

Αναλυτική μελέτη δικτύων φυσικού αερίου σύμφωνα με τον Τεχνικό κανονισμό 963/03 και 976/12, είδος κύριων και δευτερευόντων σωληνώσεων, μέγιστη ταχύτητα αερίου, ομαδοποίηση συσκευών σε ΜΕ, ΘΡ, ΘΧ, ΘΑ, ΒΧ, ετεροχρονισμός συσκευών τύπου ΒΧ, πλήθος και υπολογισμός καπνοδόχων, τύποι εξαρτημάτων, τριβές κάδων, κατακόρυφο διάγραμμα.

Ειδικότερα λεβητοστάσια με λέβητες και καυστήρες φυσικού αερίου, πυρανίχνευση λεβητοστασίων και ανίχνευση διαφυγής φυσικού αερίου, αυτόματη διακοπή παροχής φυσικού αερίου σε περίπτωση διαρροής.

 

 

Υγραέριο

Μελέτη χωροθέτησης δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την 31856/03, υπόγειες, επιχωματωμένες, εξωτερικές, συστήματα ασφαλείας δεξαμενών, μειωτές υψηλής πίεσης, διαστασιολόγηση σωλήνων και δίκτυα χαμηλής πίεσης, πυρασφάλεια δεξαμενών και συσκευών υγραερίου, μελέτη συστοιχίας φιαλών υγραερίου για επαγγελματικές χρήσεις, αποφρακτικά όργανα, αυτόματη διακοπή παροχής υγραερίου σε περίπτωση διαρροής, πυρανίχνευση υγραερίου με περιφερειακούς ανιχνευτές, φαροσειρήνα και ηχητικούς βομβητές.

 

 

Ενεργειακό Πιστοποιητικό (ΠΕΑ)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την μελέτη και έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΠΕΑ) για όλες τις χρήσεις κτιρίων και κατηγοριών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. (Άρθρο 14) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων:

Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.

Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

 

 

 


 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα έργα μας.