2294094384 Κ. Λαμέρα 56Β, Νεα Μάκρη info@kallitsis.gr
hero image

 

ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τεχνικό Γραφείο Νέα Μάκρη Αττική | Καλλίτσης Χρήστος


Έχοντας στη διάθεσή μας σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους και εξοπλισμό, στο τεχνικό γραφείο του Χρήστου Καλλίτση αναλαμβάνουμε πλήρως πολεοδομικές – ενεργειακές μελέτες και επιβλέψεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, σε ότι αφορά τα Η/Μ κτιρίων (πολυκατοικίες, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, δημόσια και ιδιωτικά κολυμβητήρια, πρατήρια υγρών καυσίμων, ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις κτλ).


Στις μελέτες και υπηρεσίες του γραφείου μας περιλαμβάνονται:
 

Υδραυλικές μελέτες

Πραγματοποιείται πλήρης μελέτη υπολογισμού δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης για οποιοδήποτε δίκτυο, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ, με τεύχη υπολογισμών, κατόψεις και κατακόρυφα διαγράμματα.

Είμαστε στη διάθεση των πελατών μας να αναλάβουμε οποιαδήποτε μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων.

 

Μελέτες κλιματισμού

Η μελέτη κλιματισμού περιλαμβάνει:

- Φορτία κλιματισμού: Υπολογισμός φορτίων κλιματισμού με τη μέθοδο Carrier, της Ashrae CLTD, TFM και RTS ανά επίπεδο και χώρο του κτιρίου.
- Σωληνώσεις Fan Coils: Πραγματοποιούνται όλοι οι αναγκαίοι υπολογισμοί για την εγκατάσταση Fan Coils και επιλέγεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός (μονάδες Fan Coils, σωλήνες, ψυκτικό συγκρότημα, αντλία, ασφαλιστικό κτλ)
- Αεραγωγοί: Αναλυτικός υπολογισμός δικτύων αεραγωγών (στόμια, ανεμιστήρας κτλ)
- Ψυχρομετρία: Υπολογισμός της κατανομής του αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους με βάση τις αναλυτικές εξισώσεις της ψυχομετρίας, επιλογή κλιματιστικής μονάδας.

 

 

Ηλεκτρολογικές μελέτες

Πλήρης και αναλυτική μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα πρότυπα HD 384, υπολογισμός καλωδίων ανά φορτίο και πτώσεις τάσεως, υπολογισμός και σχεδίαση πινάκων, υπολογισμός υποσταθμών, διάγραμμα διανομής, θεμελιακές γειώσεις.

Απευθυνθείτε σε εμάς προκειμένου να αναλάβουμε τις ηλεκτρολογικές μελέτες του κτιρίου σας. Η μελέτη απλοποιεί κάθε είδους ηλεκτρολογική εγκατάσταση και σας παρέχει νέες τεχνολογίες συστημάτων καλωδίωσης και πινάκων για οποιαδήποτε ηλεκτρολογική τοποθέτηση.

 

 

Μελέτες θέρμανσης

Η μελέτη θέρμανσης περιλαμβάνει:

- Θερμικές απώλειες: Υπολογίζονται οι θερμικές απώλειες ανά επίπεδο και χώρο κτιρίου, σύμφωνα με το DIN 77-83 και ΕΝ 12831
- Δισωλήνιο - μονοσωλήνιο σύστημα: Πραγματοποιούνται όλοι οι αναγκαίοι υπολογισμοί για εγκατάσταση θέρμανσης και επιλέγεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός (σώματα, σωλήνες, λέβητας, αντλία θερμότητας, κυκλοφορητής, ασφαλιστικό, δεξαμενή, καπνοδόχος)
- Ενδοδαπέδιο σύστημα: Πραγματοποιούνται όλοι οι αναγκαίοι υπολογισμοί για την εγκατάσταση της δαπεδοθέρμανσης και επιλέγεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός.
- Κατανομή δαπανών: Υπολογίζεται ο πίνακας της κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης, βάσει του ΠΔ07-1985
- Ενεργειακή ανάλυση: Πραγματοποιείται ενεργειακή ανάλυση του κτιρίου με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 832.

 

Μελέτες ανελκυστήρων

Πλήρης και αναλυτική μελέτη υδραυλικών και ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. Ανελκυστήρες προσώπων, ανελκυστήρες φορτίων, ανελκυστήρες αυτοκινήτων, ασθενοφόροι ανελκυστήρες, ανελκυστήρες για ΑΜΕΑ. Υπολογισμός ευθυντήριων ράβδων, συρματόσχοινων ανύψωσης, τροχαλίας, εμβόλου, αντλίας, κινητήρα, συσκευή αρπαγής. Διαστασιολόγηση μηχανοστασίου.

Για παντός είδους ανελκυστήρα γίνονται μελέτες για τη δημιουργία του τελικού σχεδίου που ταιριάζει στο κτίριο και τις ανάγκες των πελατών μας. Με σύγχρονες μεθόδους μελετούμε την εγγυημένη και ασφαλή σχεδίαση υδραυλικού ή ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα.

 

 

 


 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα έργα μας.